Škola

Školní rok

Ředitelské volno dne – 25.9.2020

Oznámení vyhlášení volného dne – 25.9.2020
V souladu s § 24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.
Důvodem je dnešní doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který vyzval ředitele škol,
aby v pátek 25.9.2020 vyhlásili ředitelské volno. Spolu s pondělním státním svátkem by mohl prodloužený
víkend zpomalit šíření nemoci covid-19.
25.9.2020 pak budou ve škole probíhat úklidové a dezinfekční práce.
Vyhlášení volného dne je dnes 22.9.2020 zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím třídních učitelů
ve sdělovacích notýskách, dále bude zákonným zástupcům oznámeno na úřední desce školy a na webových
stránkách školy.

Školní rok

Mimořádné opatření MZ ČR od 10. 9. 2020 do odvolaní

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

Celé znění –Mimořádné opatření MZ ČR od 10. 9. 2020 do odvolaní

Školní rok

Organizace školního roku 2020-21 v naší škole

Organizace školního roku 2020/2021

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30.října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

                Týdenní jarní prázdniny jsou pro ZŠ Praha 4, Ružinovská 2017 stanoveny od 22. února – 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna je svátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

                Den otevřených dveří: po individuální domluvě.

 

Pedagogické rady: 1.9.2020, 19.11.2020, 21.1.2021, 15.4.2021, 17.6.2021, vždy od 13:00

 

                Třídní schůzky, konzultace: 3.9.2020, 19.11.2020, 15.4.2021, vždy od 16:00, pokud není domluveno

                s třídním učitelem jinak

 

                Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků: 3.9.2020