Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

IČ: 60446161
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Hlavní město Praha

tel.: +420 241 726 096
+420 241 710 781 (ředitel)
e-mail: skola@ruzinovska.cz
www: ruzinovska.cz

datová schránka: 6d2ysnt

ředitel školy: Mgr. Milan Záruba
skola@ruzinovska.cz
241 710 781

771 120 214

zástupkyně školy: Hana Šablová
skola@ruzinovska.cz nebo zastupkyne@ruzinovska.cz
241 726 096

hospodářka: Lenka Vegnerová
hospodarka@ruzinovska.cz
241 726 096

606 674 854

výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Neumanová
skola@ruzinovska.cz
241 726 096

školní metodička prevence: Mgr. Simona Votavová
skola@ruzinovska.cz nebo metodik@ruzinovska.cz
241 726 096

koordinátorka environmentální výchovy a vzdělávání: Mgr. Irena Hanžlová
skola@ruzinovska.cz nebo evvo@ruzinovska.cz
241 726 096

koordinátorka ITC: Mgr. Votavová Simona
skola@ruzinovska.cz nebo ict@ruzinovska.cz
241 726 096

školní družina: Bc. Helena Dastychová
druzina@ruzinovska.cz
241 726 096