Pedagogičtí pracovníci

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Ružinovská 2017/20

142 00  Praha 4 – Krč

241 726 096 – telefon do centrály

241 710 781, 771 120 214 – ředitel

773 740 641 – školní družina

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy

skola@ruzinovska.cz

241 710 781, 771 120 214

Hana Šablová

zástupkyně školy

Mgr. Lenka Georgievová

zástupkyně školy

Lenka Vegnerová

hospodářka

Mgr. Blanka Neumanová

výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Georgievová

školní metodik prevence

Mgr. Irena Hanžlová

metodička environmentální výchovy a vzdělávání

Mgr. Simona Votavová

koordinátor ITC

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

Bc. Helena Dastychová

školní družina

Mgr. Hana Matoušková

logopedická péče

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

      1. třída – Mgr. Zuzana Drahošová
      2. třída – Mgr. Michaela Hrabětová + Helena Pávová
      3. třída – Mgr. Lenka Stachová + MUDr. Jena Dienstbierová
      4. třída – Petra Hermanová + Markéta Chroustová
      5. třída – Mgr. Ivana Zemánková + Mgr. Lucie Tichá
      6. třída – PaedDr. Eva Klenková + Ludmila Semelová
      7. třída – Mgr. Irena Hanžlová + Ing., Mgr. Jana Ehlemanová
      8. třída – Mgr. Simona Votavová + Mgr. Radka Slunečková
      9. třídní Mgr. Jiřina Tomaierová + Eva Vacková

     I.A – Mgr. Zdeňka Chmelová + Pavla Vaisová + Marie Ondřejková

     II.A – Mgr. Jana Šrámková + Bc. Kristýna Čermáková + Olga Janatová

     III. A – Mgr. Iva Laurichová + Bc. Lenka Neumannová + Nicole Havlíčková

     IV.A – Bc. Marta Muchová + Eva Vaňousová + Jitka Kuklíková

     I.S – Mgr. Barbora Tomková + Bc. Dana Kunešová + Kateřina Šestáková

     II.S – Mgr. Miriam Zahálková + Bc. Helena Dastychová + Martina Pelcová

     III. S – Mgr. Ludmila Hrdličková + Ilona Tetataurová + Jitka Dufková

     IV.S – Mgr. Marta Čunátová

     V.S – Mgr. Vlasta Benešová + Kateřina Rašková

      

     netřídní učitelé:

     Mgr. Blanka Neumanová

     Mgr. Martin Gregor, Ph.D.

      

     Školní družina (773 740 641):

     H. Dastychová – vedoucí vychovatelka, M. Pelcová (ranní družina), Š. Zimová, Dana Kunešová, Helena Pávová, L. Neumannová, M. Muchová

      

         • pedagogický sbor je zkušený a stabilizovaný
         • ze strany zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem pomoci, poradit
         • základem práce pedagogických pracovníků školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí školy
         • od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK – Pedagogické fakulty v Praze
         • více informací o pedagogických pracovnících školy v sekci dokumenty – výroční zprávy