Pedagogičtí pracovníci

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Ružinovská 2017/20

142 00  Praha 4 – Krč

241 726 096 – pedagogové, telefon do centrály

241 710 781, 771 120 214 – ředitel

773 740 641 – školní družina

hlavní budova ZŠ Ružinovská

Mgr. et Bc. Milan Záruba

ředitel školy

skola@ruzinovska.cz

241 710 781, 771 120 214

Hana Šablová

zástupkyně školy

h.sablova@ruzinovska.cz

241 726 096, 241 710 781

Mgr. Lenka Georgievová

zástupkyně školy

Lenka.Georgievova@ruzinovska.cz

241 726 096, 241 710 781

Lenka Vegnerová

hospodářka

Mgr. Blanka Neumanová

výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Georgievová

školní metodička prevence

Mgr. Irena Hanžlová

metodička environmentální výchovy a vzdělávání

Mgr. Simona Votavová

koordinátor ITC

Bc. Helena Dastychová

školní družina

Mgr. Hana Matoušková

logopedická péče

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

 

I. A – Bc. Kristýna Čermáková + Ivana Kopecká
I. B – PaedDr. Eva Klenková + Ludmila Semelová
3. třída – Mgr. Petra Mikulecká + Markéta Chroustová
4. třída – Mgr. Lucie Tichá + Helena Pávová
5. třída – Mgr. Radka Slunečková + Ing. et Bc. Anna Kovářová
6. třída – Mgr. Blanka Neumanová + Mária Mokrášová
7. třída – Mgr. Irena Hanžlová + Ing. et Mgr. Jana Ehlemanová
8. třída – Mgr. Simona Votavová
9. třída – Mgr. Jiřina Tomaierová
IV. A – Mgr. Marta Muchová + Jitka Kuklíková + Mgr. Kateřina Frydecká
V. A – Mgr. Zuzana Nováková + Eva Vaňousová + Ing. Nora Hořická
VI. A – Mgr. Zdeňka Chmelová + Marie Ondřejková + Ing. et Ing. Martina Sachlová
IX. A – Mgr. Iva Laurichová + Martina Musilová
X. A – Mgr. Jana Šrámková + Olga Janatová + Ilona Tetaurová
II. S – Mgr. Marie Kopecká + Alžběta Lukešová + Bc. Marie Červenková
VI. S – Mgr. Miriam Zahálková + Bc. Helena Dastychová + Martina Pelcová
VII. S – Mgr. Vlasta Benešová + Kamila Kubinová + Alžběta Lukešová
IV. S – Mgr. Barbora Tomková + Bc. Dana Kunešová + Kateřina Šestáková + Ivana Kopecká
IX. S – Mgr. Ludmila Hrdličková + Eva Vacková
X. S – Mgr. Marta Čunátová + Jitka Dufková

netřídní učitelé:
Bc. Marie Červenková, Mgr. Kateřina Frydecká, Mgr. Martin Gregor Ph.D., Mg. Lenka Neumannová, Bc. Natálie Zemánková,

Školní družina (773 740 641):

H. Dastychová – vedoucí vychovatelka, M. Pelcová (ranní družina), Š. Zimová, Bc. Dana Kunešová, Helena Pávová, Mgr. L. Neumannová, M. Muchová, K. Šestáková

 

     • pedagogický sbor je zkušený a stabilizovaný
     • ze strany zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem pomoci, poradit
     • základem práce pedagogických pracovníků školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí školy
     • od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK – Pedagogické fakulty v Praze
     • více informací o pedagogických pracovnících školy v sekci dokumenty – výroční zprávy