Pedagogičtí pracovníci

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Ružinovská 2017/20

142 00  Praha 4 – Krč

241 726 096 – telefon do centrály

241 710 781, 771 120 214 – ředitel

773 740 641 – školní družina

hlavní budova ZŠ Ružinovská

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy

skola@ruzinovska.cz

241 710 781, 771 120 214

Hana Šablová

zástupkyně školy

h.sablova@ruzinovska.cz

241 726 096

Mgr. Lenka Georgievová

zástupkyně školy

Lenka.Georgievova@ruzinovska.cz

241 726 096

Lenka Vegnerová

hospodářka

Mgr. Blanka Neumanová

výchovná poradkyně

b.neumanova@ruzinovska.cz

241 726 096

Mgr. Lenka Georgievová

školní metodik prevence

Lenka.Georgievova@ruzinovska.cz

241 726 096

Mgr. Irena Hanžlová

metodička environmentální výchovy a vzdělávání

i.hanzlova@ruzinovska.cz

241 726 096

Mgr. Simona Votavová

koordinátor ITC

s.votavova@ruzinovska.cz

241 726 096

Bc. Helena Dastychová

školní družina

h.dastychova@ruzinovska.cz

773 740 641

Mgr. Hana Matoušková

logopedická péče

hana.matouskova@ruzinovska.cz

241 726 096

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

 1. třída – Mgr. Petra Hermanová + Markéta Chroustová

 

 1. třída – PaedDr. Eva Klenková + Ludmila Semelová

 

 1. třída – Mgr. Zuzana Drahošová + Kamila Kubinová

 

 1. třída – Mgr. Lucie Tichá + Helena Pávová

 

 1. třída – Mgr. Lenka Stachová + Mgr. Radka Slunečková + Kateřina Rašková

 

 1. třída – Mgr. Simona Votavová

 

 1. třída – Mgr. Jiřina Tomaierová

 

 1. třída – Mgr. Blanka Neumanová

 

 1. třída – Mgr. Irena Hanžlová + Ing. Mgr. Jana Ehlemanová

 

I. A – Mgr. Zdeňka Chmelová + Pavla Vaisová + Marie Ondřejková

 

II. A – Mgr. Jana Šrámková + Bc. Kristýna Čermáková + Olga Janatová

 

III. A – Mgr. Iva Laurichová + Martina Musilová + Ing. Nora Hořická

 

IV. A – Mgr. Zuzana Nováková + Eva Vaňousová + Ing. Nora Hořická

 

V. A – Bc. Marta Muchová + Jitka Kuklíková + Kateřina Rašková

 

I. S – Mgr. Barbora Tomková + Bc. Dana Kunešová + Kateřina Šestáková

 

II. S – Mgr. Miriam Zahálková + Bc. Helena Dastychová + Martina Pelcová

 

III. S – Mgr. Ludmila Hrdličková + Ilona Tetaurová + Jitka Dufková

 

IV. S – Mgr. Marta Čunátová + Eva Vacková

 

V. S – Mgr. Vlasta Benešová + Mgr. Marie Kopecká + Kamila Kubinová

netřídní učitelé:

Bc. Kristýna Čermáková, Mg. Lenka Neumannová, Mgr. Radka Slunečková,

Mgr. Martin Gregor Ph.D.

 

Školní družina (773 740 641):

H. Dastychová – vedoucí vychovatelka, M. Pelcová (ranní družina), Š. Zimová, Bc. Dana Kunešová, Helena Pávová, Bc. L. Neumannová, M. Muchová, K. Šestáková

 

     • pedagogický sbor je zkušený a stabilizovaný
     • ze strany zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem pomoci, poradit
     • základem práce pedagogických pracovníků školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí školy
     • od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK – Pedagogické fakulty v Praze
     • více informací o pedagogických pracovnících školy v sekci dokumenty – výroční zprávy