Pedagogičtí pracovníci

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Ružinovská 2017/20

142 00  Praha 4 – Krč

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy

skola@ruzinovska.cz

241 710 781

Hana Šablová

zástupkyně školy

Lenka Vegnerová

hospodářka

Mgr. Blanka Neumanová

výchovná poradkyně

Mgr. Martin Gregor, Ph.D.

školní metodik prevence

Mgr. Irena Hanžlová

metodička environmentální výchovy a vzdělávání

Mgr. Simona Votavová

koordinátor ITC

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

Bc. Helena Dastychová

školní družina

Mgr. Hana Matoušková

logopedická péče

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

      1. třída – Mgr. Michaela Binderová + Helena Pávová
      2. třída – Mgr.Lenka Stachová + Markéta Chroustová
      3. třída – Mgr. Zuzana Drahošová
      4. třída – Mgr. Ivana Zemánková + Bc. Veronika Říhová
      5. třída – PaeDr. Eva Klenková + Ludmila Semelová
      6. třída – Mgr. Irena Hanžlová + Ing., Mgr. Jana Ehlemanová
      7. třída – Mgr. Simona Votavová + Mgr. Radka Slunéčková + Eva Vacková
      8. třída – Mgr. Jiřina Tomaierová
      9. třídní Mgr. Blanka Neumanová + MUDr. Jena Dientsbierová

     I.A – Mgr. Zdeňka Chmelová + Pavla Vaisová + Marta Muchová

     II.A – Mgr. Jana Šrámková + Bc. Kristýna Čermáková + Olga Janatová

     III. A – Mgr. Iva Laurichová + Bc. Lenka Neumannová

     IV.A – Mgr. Kateřina Prucková + Jitka Kuklíková + Eva Vaňousová

     I.S – Mgr. Barbora Tomková + Bc. Dana Kunešová + Kateřina Šestáková

     II.S – Mgr. Miriam Zahálková + Bc. Helena Dastychová + Martina Pelcová

     III. S – Mgr. Ludmila Hrdličková + Ilona Tetataurová + Jitka Dufková

     IV.S – Mgr. Marta Čunátová

     V.S – Mgr. Vlasta Benešová + Kateřina Rašková

      

     netřídní učitelé:

     Mgr. Zuzana Nováková

     Petra Hermanová

     PhDr., Mgr. Martin Gregor

      

     Školní družina (773 740 641):

     H. Dastychová – vedoucí vychovatelka + M. Pelcová (ranní družina), Š. Zimová, Dana Kunešová, Helena Pávová, L. Neumannová, V. Říhová

      

         • pedagogický sbor je zkušený a stabilizovaný
         • ze strany zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem pomoci, poradit
         • základem práce pedagogických pracovníků školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí školy
         • od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK – Pedagogické fakulty v Praze
         • více informací o pedagogických pracovnících školy v sekci dokumenty – výroční zprávy