Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Zde uvádíme informační servis a všechny potřebné metodiky. Závazné jsou podmínky – účel – kritéria ve Věstníku (pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí: str. 117 – 119 účel prevence digitální propasti pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, str. 120 – 122 účel digitální učební pomůcky pro MŠ, str. 123 – 125 účel pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ a gymnázia) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé a církevní) na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky.

Finanční prostředky budou školám sloužit na:

  Digitální učební pomůcky
pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
  Prevenci digitální propasti
pro znevýhodněné žáky

Podpora školám:

  Metodická podpora
digitalizujeme@msmt.cz
  IT guru
Konzultant pro školy

Současně je zapotřebí se ve škole věnovat tématům:

  IT správa
Příručka pro ředitele
k IT správě ve škole
  Bezpečná školní ICT
Edukační videa k bezpečné infrastruktuře
  Konektivita a bezpečnost
Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století

Leták digitalizujeme školu II.

Leták digitalizujeme školu

Národní plán obnovy pro školy