V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb. zveřejňujeme informace o naší organizaci.

1. Název

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

2. Důvod a způsob založení

Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině
Zřizovatel: Hlavní město Praha

3. Organizační struktura

IČ: 60446161

4. Kontaktní spojení

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek

8 – 12 hodin

Ve dnech, kdy neprobíhá běžná výuka nebo mimo uvedenou dobu, po tel. dohodě

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 241 726 096
+420 241 710 781 (ředitel)

4.6 Adresa internetové stránky

www: ruzinovska.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: skola@ruzinovska.cz

4.8 Datová schránka

6d2ysnt

4.9 GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 731 609 403
email: gdpr@moore-czech.cz

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

ÚOOÚ – oznámení pověřence

5. Případné platby lze poukázat (účty pro platby)

70140359/0800 základní účet školy
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty  (CZ60446161)

6. IČ

60446161

7. DIČ

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty  CZ60446161

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Informace o škole jsou uvedeny na www.ruzinovska.cz

Případné žádosti o další informace zasílejte na adresu školy nebo na email školy.

11. Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

12. Formuláře

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

–   odklad povinné školní docházky

–   dodatečný odklad povinné školní docházky

–   http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

–   http://www.msmt.cz/rodic

 

14. Předpisy

            Zákon č. 561/2004 (školský zákon

Další legislativní předpisy  – http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informacíbezúplatně

16. Licenční smlouvy

K poskytování informací nejsou potřebné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Školní řády, Školská rada, Výroční zprávy a 

Inspekční zprávy v sekci dokumenty