Zájmová činnost žáků

Nabídka zájmové činnosti ve školním roce 2018/2019:

 

 

 

Cvičení na balančních podložkách – (Mgr. M. Zahálková) –  středa po obědě

určeno pro žáky vzdělávacího programu základní školy speciální

 

 

Pěvecký sbor – (Mgr. V. Benešová, H. Pávová) – ve čtvrtek odpoledne

určeno pro žáky všech vzdělávacích programů

 

 

Doučovací kroužek – (Mgr. S. Votavová) – ve čtvrtek odpoledne

určeno pro žáky II. stupně vzdělávacího programu základní školy a základní školy praktické

 

 

Sportovní  kroužek – (Mgr. J. Tomaierová) – ve středu odpoledne

určeno pro žáky II. stupně všech vzdělávacích programů

 

 

 

Všechny kroužky jsou zdarma a vedou je pedagogové školy.