Národní plán doučování

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování. Jeden z pilířů Národního plánu se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) […]

... další