Vláda schválila možnost otevření i druhé části speciálních základních škol. Dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně je tedy rozšířena i pro žáky naší školy a to v období od 1. do 30. června 2020.

Konkrétně počítáme:

od 1.6.2020 s osobní přítomností žáků 1. stupně, tedy 1. – 5. ročníku
od 1.6.2020 s osobní přítomností všech žáků vzdělávajících se dle ŠVP ZŠ speciální, tedy S a A tříd

od 1. do 10. ročníku

Žádáme Vás o sdělení závazného stanoviska do pátku 29.5.2020 prostřednictvím třídního učitele.

Zároveň počítáme od 8.6.2020 s osobní přítomností žáků 2. stupně, tedy 6. – 9. ročníku na konzultacích
jejichž formu ještě upřesníme.

Dobrovolná účast bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče,
bez kterého nelze žáka do výukové skupiny přijmout.

Další informace viz dokumenty níže