Provoz naší školy probíhá i od středy 14.10.2020 bez omezení, včetně školní družiny.
Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání se nevztahuje na základní školy zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. i na naši školu.
Nadále tak vzděláváme všechny naše žáky I. a II. stupně ve škole.