Z rozhodnutí MŠMT ze dne 2. 5. 2020, jehož celý text máme také na webu školy, vyplývá, že naše škola,
bude do 30. 6. 2020 uzavřena. Patří totiž do skupiny škol, které jsou zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, s PAS (poruchami
autistického spektra) či závažnými poruchami chování.
Naše škola bude tedy uzavřena a vzdělávání našich žáků se až do konce školního roku bude uskutečňovat
prostřednictvím vzdálené výuky, jak tomu bylo doposud.