Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
přijme od 1. ledna 2020 na celý úvazek učitele nebo učitelku na 1. stupeň, pro žáky vzdělávacího programu ZŠ, kteří plní minimální výstupy školního vzdělávacího programu. Jedná se o roční zástup, po jeho vypršení je možná dohoda o přechodu na trvalý pracovní poměr.
Vzdělání podle § 7, odst. 2, nebo § 8, odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění vítáno. Přednost mají uchazeči s praxí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Více informací na telefonním čísle: 241 710 781, 723 250 628,
nebo na mailu: skola@ruzinovska.cz
Mgr. Milan Záruba
ředitel školy
vyvěšeno 14.10.2019