Základní škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 4, Ružinovská 2017