Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 přijme od 1.9.2018 na plný úvazek
dvě kvalifikované učitelky pro I. stupeň základní školy, vykonávání přímé pedagogické činnosti ve škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se splněnou odbornou kvalifikací podle § 7, odstavce 2, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo

c) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

1. pro výuku ve specializovaných třídách pro žáky s PAS
(nutný zájem o práci s dětmi se středně funkční symptomatikou poruch autistického spektra)
a
2. pro výuku ve třídách pro žáky se středně těžkými a těžkými stupni mentálního postižení
(znalost práce s dětmi s postižením více vadami vítána)

___________________________________________________________________________

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 přijme od 1.9.2018 kvalifikovanou asistentku pedagoga, pro práci s žáky s poruchou autistického spektra a žáky u nichž jsou dominantní jsou poruchy chování, dřívější zkušenost s prací s těmito dětmi je výhodou. Požadujeme předepsané vzdělání podle § 20, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
__________________________________________________________________________

Více informací na telefonním čísle: 241 710 781

Mgr. Milan Záruba
ředitel školy