Škola

Školní rok

Ředitelské volno dne – 25.9.2020

Oznámení vyhlášení volného dne – 25.9.2020
V souladu s § 24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.
Důvodem je dnešní doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který vyzval ředitele škol,
aby v pátek 25.9.2020 vyhlásili ředitelské volno. Spolu s pondělním státním svátkem by mohl prodloužený
víkend zpomalit šíření nemoci covid-19.
25.9.2020 pak budou ve škole probíhat úklidové a dezinfekční práce.
Vyhlášení volného dne je dnes 22.9.2020 zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím třídních učitelů
ve sdělovacích notýskách, dále bude zákonným zástupcům oznámeno na úřední desce školy a na webových
stránkách školy.

Školní rok

Mimořádné opatření MZ ČR od 10. 9. 2020 do odvolaní

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

Celé znění –Mimořádné opatření MZ ČR od 10. 9. 2020 do odvolaní