Primátor Pavel Bém v první školní den navštívil Základní školu praktickou a Základní školu speciální v Ružinovské ulici v Praze 4. Osobně přivítal v novém školním roce smíšenou třídu prvňáků a třeťáků, nahlédl do samostatné třídy pěti autistických prvňáčků, kterou škola poprvé zřídila, a prohlédl si školní areál.