U příležitosti Dne mateřského jazyka jsme na naší škole pokračovali v tradici a
22. února 2013 uskutečnili již čtvrtý čtenářský den.
Zúčastnili se ho všichni žáci školy.
Tématem letošní akce byla poezie.
Při realizaci projektu projevili žáci velkou aktivitu, fantazii a kreativitu.
A jaká byla konkrétní činnost jednotlivých tříd?
1. a 2. třída četla Říkadla pro děti od Josefa Lady.
3. a 5. třída naplnila svůj den básněmi Jana Vodňanského „Dejte mi pastelku“.
4. třída měla na programu básně Jiřího Žáčka.
7. třída a 9. B se věnovali básním a veršovaným pohádkám Františka Hrubína.
Žáci 8. třídy a 6. A si připravili soubor básní s jarní tématikou.
9. A měla na čtenářský den nachystanou „Kytici“ Karla Jaromíra Erbena.
Třídy S1, S2 a S3 se také četly básně a vše výtvarně zpracovaly.
Poděkování za krásnou akci patří všem žákům a pedagogům.
M.Heinová