Organizace školního roku 2020/2021

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30.října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

                Týdenní jarní prázdniny jsou pro ZŠ Praha 4, Ružinovská 2017 stanoveny od 22. února – 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna je svátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

                Den otevřených dveří: po individuální domluvě.

 

Pedagogické rady: 1.9.2020, 19.11.2020, 21.1.2021, 15.4.2021, 17.6.2021, vždy od 13:00

 

                Třídní schůzky, konzultace: 3.9.2020, 19.11.2020, 15.4.2021, vždy od 16:00, pokud není domluveno

                s třídním učitelem jinak

 

                Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků: 3.9.2020