Vážení rodiče a zákonní zástupci, žáci školy,

dovolte několik informací o aktuální situaci, které se týkají rekonstrukce hlavní budovy školy. Stavební firma během prázdnin stihla uvnitř školy všechny práce, jak bylo domluveno.

Za velkého nasazení našich uklízeček, pana školníka, paní hospodářky a pomoci řady učitelek, vychovatelek a asistentek se podařilo školu připravit k zahájení výuky od 4. září 2023.

Samozřejmě,  že   nadále   zůstávají   omezení,   zejména   v oblasti   pohybu   po   areálu   školy a bezprostředním okolí budovy. Přestože načasování některých prací se zaměstnanci stavební firmy koordinujeme, aby neohrozily bezpečnost nebo výuku, prosíme, pokud čekáte na své děti po vyučování, nebo třeba hned první den školy, čekáme, že přijde větší počet rodičů, zůstaňte před přední brankou areálu školy.

Zbylé práce – zejména na střeše a plášti budovy potrvají do prosince 2023. Jako asi při každé stavební akci musíme počítat  s nejrůznějšími komplikacemi, každopádně Vás o nich  budeme průběžně informovat, pokud by se nějak zásadně dotkly provozu školy. Již teď víme, že na pátek

29. září bude právě z důvodu rekonstrukce vyhlášený volný den ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení