• 8.4.2020
  • 18:18

Zápis k povinné školní docházce

Termín zápisu: od 8. 4. 2020 do 22. 4. 2020,
dále pak dle dohody.
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Proběhnou pouze distančně, předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

INFO VIZ O ŠKOLE/ÚŘEDNÍ DESKA