• 7.4.2021
  • 18:18

Zápis k povinné školní docházce

Termín zápisu: od 7. 4. 2021 a  13. 4. 2021
Přesný čas zápisu prosíme domluvit na telefonních číslech 241 710 781, 771 120 214, nebo na e-mailu
skola@ruzinovska.cz

INFO VIZ O ŠKOLE/ÚŘEDNÍ DESKA