28. dubna 2011 se na naší škole konala tradiční jarní výstava výrobků, které žáci 2. stupně ZŠ praktické i ZŠ speciální vytvořili v hodinách pracovního vyučování a pracovních činností.
K prohlédnutí byly výrobky ze dřeva, plastu a plechu, které vyrobili většinou chlapci,své místo tu měly i práce dívek.
Chlapci předvedli dokonalé modely letadel poskládaných z papíru. Děvčata se pochlubila hlavně šitými, háčkovanými a pletenými výrobky, ale také kouzelnými drobnostmi zhotovenými z korálků.
Na výstavě nechyběly ani jarní a velikonoční dekorační předměty a ozdoby, např. malovaná vajíčka a květiny.
Rodiče, kteří naši výstavu navštívili, nešetřili chválou. Vystavené výrobky si prohlédli děti ze všech tříd školy.
Poděkování a veliká pochvala patří všem, kteří se na výstavě podíleli, tedy žákům 2. stupně a jejich učitelům.
Mgr. M.Heinová