Třídy autistických žáků

Výuka žáků s PAS v naší škole

 • ve školním roce 2007/2008 byla ve škole zřízena 1. specializovaná třída pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli 2. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2014/2015 jsme otevřeli 3. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 4. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2020/2021 jsme otevřeli 5. specializovanou třídu pro žáky s PAS, pro žáky 2. stupně
 • ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 1. specializované oddělení školní družiny pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 2. specializované oddělení školní družiny pro žáky s PAS

 

 

Výuka žáků s PAS v naší škole – dle speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka:

 • v našich běžných třídách 1. – 9. ročník
 • v našich běžných třídách 1. – 9. ročník, kde zároveň působí i jedna asistentka pedagoga
 • v našich specializovaných třídách, kde zároveň působí jedna asistentka pedagoga
 • v našich specializovaných třídách, kde zároveň působí dvě asistentky pedagoga
 • formou individuálního vzdělávání, podle paragrafu 41 školského zákona

Výuka žáků s PAS probíhá podle:

 • Školního vzdělávacího programu  základní školy, č. j.: 280/2013

– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,             autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010,

– výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více             vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010,

– výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,             autismem

 

Vzdělávání žáků s PAS v naší škole:

 • vzdělávání autistických žáků v naší škole vychází z metodiky strukturovaného učení,
 • principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra,
 • jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace,
 • tuto metodiku lze aplikovat, pokud je to nutné, u téměř každého žáka s PAS, protože mu dává přehled o prostoru, v němž se ve škole pohybuje,
 • samostatnou kapitolou naší práce je pak vhodná motivace žáků s PAS,
 • nejdůležitější na celé přípravě výuky a úkolů pro děti s poruchou autistického spektra je vymyslet, co možná nejjednodušší řád a uvědomit si, že vše má mít své místo,
 • plánovanou činnost je třeba rozdělit do posloupných kroků, ty ve svém sledu dovedou dítě až k cíli
 • pokud se žáci s PAS nevzdělávají ve specializované třídě pro děti s PAS, jsou integrováni v třídních kolektivech ostatních tříd školy, v nichž neprobíhá výuka podle metodiky strukturovaného učení, výuka těchto žáků s PAS je víceméně tradiční, s aplikováním některých prvků strukturovaného učení a v rámci možností s důrazem na rozvíjení sociálních a komunikativních schopností dítěte
 • většina žáků s PAS pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů

 

 

Aktuálně je naše kapacita vzdělávání žáků s PAS naplněna na 100 %.