Třídy autistických žáků

Výuka žáků s PAS v naší škole

 

Ve školním roce 2019/2020 školu navštěvuje celkem 36 žáků s nějakou formou poruchy autistického spektra (PAS), tedy zhruba 25 % všech žáků školy.

 • ve školním roce 2007/2008 byla ve škole zřízena první specializovaná třída pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)
 • ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli 2. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2014/2015 jsme otevřeli 3. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 4. specializovanou třídu pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 1. specializované oddělení školní družiny pro žáky s PAS
 • ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 2. specializované oddělení školní družiny pro žáky s PAS

Výuka žáků s PAS ve specializovaných i běžných třídách naší školy probíhá podle:

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010,

– výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více             vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010,

– výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,             autismem

 • Školního vzdělávacího programu  základní školy, č.j.: 280/2013

– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,             autismem

 • Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007,

– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,             autismem, pracovaného  podle přílohy RVP ZV LMP – dobíhající program

 • většina autistických žáků pracuje navíc ve svých třídách s podporou asistenta pedagoga,
 • ve specializovaných autistických třídách jsou vždy jedna nebo dvě asistentky pedagoga
 • většina žáků s PAS pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů
 • formou individuálního vzdělávání, dle paragrafu 41 školského zákona, plní v naší škole svou povinnou školní docházku další tři žáci s PAS.
 • vzdělávání autistických žáků v naší škole vychází z metodiky strukturovaného učení,
 • principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra,
 • jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace,
 • tuto metodiku lze aplikovat, pokud je to nutné, u téměř každého žáka s PAS, protože mu dává přehled o prostoru, v němž se ve škole pohybuje,
 • samostatnou kapitolou naší práce je pak vhodná motivace žáků s PAS,
 • nejdůležitější na celé přípravě výuky a úkolů pro děti s poruchou autistického spektra je vymyslet, co možná nejjednodušší řád a uvědomit si, že vše má mít své místo,
 • plánovanou činnost je třeba rozdělit do posloupných kroků, ty ve svém sledu dovedou dítě až k cíli
 • pokud se žáci s PAS nevzdělávají ve specializované třídě pro děti s PAS, jsou integrováni v třídních kolektivech ostatních tříd školy, v nichž neprobíhá výuka podle metodiky strukturovaného učení, výuka těchto žáků s PAS je víceméně tradiční, s aplikováním některých prvků strukturovaného učení a v rámci možností s důrazem na rozvíjení sociálních a komunikativních schopností dítěte