Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí  2. září 2019.

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na  úterý  29. října 2019 a středa 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Vyučování začne v pondělí  6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
      

Den otevřených dveří: po individuální domluvě.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na  17. února – 23. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 ( pátek 10.4. je svátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý  1. září 2020.

Pedagogické rady: 2.9.2019, 14.11.2019, 23.1.2020, 16.4.2020, 18.6.2020, vždy od 13:00

Třídní schůzky, konzultace: 5.9.2019, 14.11.2019, 16.4.2020, vždy od 16:00, pokud není domluveno s třídním učitelem jinak