Základní škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 4, Ružinovská 2017 přijme na úvazek 0,725 asistentku pedagoga.
Požadujeme předepsané vzdělání - podle § 20, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v aktuálním znění a zkušenost s prací se žáky s postižením více vadami, kde dominantní jsou poruchy chování

Základní škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 4, Ružinovská 2017 přijme na úvazek 0,50 asistentku pedagoga.
Požadujeme předepsané vzdělání - podle § 20, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v aktuálním znění a zkušenost s prací se žáky s poruchou autistického spektra - středně funkční symptomatika.

Více informací na telefonním čísle: 241 710 781, 723 250 628

Mgr. Milan Záruba
ředitel školy

Základní škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 4, Ružinovská 2017 přijme na plný úvazek kvalifikovanou učitelku - výuka ve specializované třídě pro žáky s PAS, podmínkou je znalost práce s dětmi se středně funkční symptomatikou poruch autistického spektra. Nástup dle dohody.

Více informací na telefonním čísle: 241 710 781, 723 250 628

Mgr. Milan Záruba
ředitel školy