Pedagogičtí pracovníci

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Ružinovská 2017/20

142 00  Praha 4 – Krč

Mgr. Milan Záruba

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy

skola@ruzinovska.cz

241 710 781

Hana Šablová

Hana Šablová

zástupkyně školy

Lenka Vegnerová

Lenka Vegnerová

hospodářka

Mgr. Blanka Neumanová

Mgr. Blanka Neumanová

výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Georgievová

Mgr. Lenka Georgievová

školní metodička prevence

Mgr. Irena Hanžlová

Mgr. Irena Hanžlová

metodička environmentální výchovy a vzdělávání

Jiří Sikora

Jiří Sikora

koordinátor ITC

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

Bc. Helena Dastychová

Bc. Helena Dastychová

školní družina

Mgr. Hana Matoušková

Mgr. Hana Matoušková

logopedická péče

skola@ruzinovska.cz

241 726 096

třídní učitelé + asistenti pedagoga: 241 726 096

    1.třída – Mgr. Zuzana Štíchová + B. Kristýna Čermáková
    2.třída – Mgr. Lenka Klupáková + Helena Pávová
    3.třída – PaedDr. Eva Klenková + Ludmila Semelová
    4.třída – Mgr. Lenka Stachová
    5.třída – Mgr. Ivana Zemánková + Kateřina Deutschmanová
    6.třída – Mgr. Jiřina Tomaierová
    7.třída – Mgr. Michaela Mazurová + Markéta Chroustová
    8.třída – Mgr. Simona Votavová + Šárka Pávová, Dis
    9.třída – Mgr. Irena Hanžlová
    9.Z – Mgr. Blanka Neumanová
    I.A – Mgr. Zdeňka Chmelová + Pavla Vaisová + Marta Muchová
    II.A – Mgr. Jana Šrámková + Mgr. Kateřina Prucková + Monika Kubelková
    III. A – Mgr. Iva Laurichová + Bc. Lenka Neumannová
    I.S – Mgr. Barbora Tomková + Bc. Dana Kunešová + Kateřina Šestáková
    II.S – Mgr. Miriam Zahálková + Bc. Helena Dastychová + Martina Pelcová
    III. S – Mgr. Ludmila Hrdličková + Ilona Tetataurová
    IV.S – Mgr. Marta Čunátová
    V.S – Mgr. Vlasta Benešová + Bc. Veronika Bochňáková

 

netřídní učitelé:

Mgr. Lenka Georgievová

Mgr. Hana Matoušková

Jiří Sikora

 

Školní družina (773 740 641):

      H.Dastychová, M. Pelcová (ranní družina), Š. Zimová, Dana Kunešová, H. Pávová, Š. Pávová

 

    • pedagogický sbor je zkušený a stabilizovaný
    • ze strany zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem pomoci, poradit
    • základem práce pedagogických pracovníků školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí školy
    • od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK – Pedagogické fakulty v Praze
    • více informací o pedagogických pracovnících školy v sekci dokumenty – výroční zprávy